prof. dr inż. Andrzej Strupczewski

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

prof. NCBJ dr inż. ANDRZEJ STRUPCZEWSKI 
Wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ


dr inż. Andrzej Strupczewski

53 lata pracy w dziedzinie inżynierii reaktorowej i bezpieczeństwa jądrowego
w tym:

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu
  • 6 lat jako ekspert wiodący w sprawach bezpieczeństwa reaktorów i analiz porównawczych ryzyka powodowanego przez różne źródła energii
  • 30 misji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego do elektrowni jądrowych i reaktorów badawczych (Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja, Irak, Iran, Egipt, Syria, Chiny, USA, Finlandia)
  • Aktualnie uczestniczę w MAEA w zespole prowadzącym analizę porównawczą bezpieczeństwa reaktorów EPR. AP 1000, ESBWR i ACR

Komisja Europejska

  • ekspert ds. bezpieczeństwa reaktorów (4 lata pracy nad oceną wpływu pomocy Unii Europejskiej w programie TACIS na bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w Rosji, na Ukrainie i w Armenii, a także ocena bezpieczeństwa reaktorów WWER 1000, łącznie misje do 13 EJ, wszystkich urzędów dozoru jądrowego i do organizacji technicznych zajmujących się bezpieczeństwem jądrowym w tych krajach)

Ministerstwo Ochrony Środowiska Austrii

  • 5 lat pracy w programie oceny bezpieczeństwa EJ Temelin jako ekspert wiodący w 3 z 10 tematów analizowanych przez stronę austriacką (w tym analiza zagadnień ciężkiej awarii w EJ Temelin), wszystkie trzy tematy zakończone uznaniem komisji parlamentarnej Austrii ds. Temelina (w której obradach uczestniczyłem), że Temelin spełnia wymagania bezpieczeństwa

Międzynarodowa Agencja Energii

  • Misja do Słowacji dla oceny różnych gałęzi energetyki

Instytut Energii Atomowej POLATOM

  • W latach 1983-1993 Zastępca Dyrektora i Kierownik Międzynarodowego Programu Badań Bezpieczeństwa Reaktorów
  • W latach 1976-1991 kierownik Zakładu Inżynierii Reaktorowej
  • W latach 1974-1975 Kierownik rozruchu technologicznego wysoko strumieniowego reaktora badawczego MARIA

 

Członkowstwo organizacji naukowych i międzynarodowych organizacji technicznych

  • Członek UNIPEDE NUCLE Komitet 1 (Energetyka Jądrowa) (1980-1985)
    - Członek ISO TC-85 Nuclear Power Committee (1975-1985)
    - Członek Advisory/Editorial Board of Nuclear Engineering and Design (1992-2008)
  • Członek Komitetu Nauk Radiacyjnych Polskiej Akademii Nauk (1986-1990)
  • Członek Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk (1990-1993)
  • Kierownik ze strony polskiej w Międzynarodowym Programie Rozwoju Reaktora AP 600 zorganizowanym przez Westinghouse, USA (1992-1993)

 

Publikacje

  • Napisałem książki:
    - Energetyka Jądrowa (wraz z prof. Celińskim), WNT, Warszawa 1984;
    - Awarie Reaktorowe a Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej WNT, Warszawa 1990;
    - Nie bójmy się energetyki jądrowej, SEP, Warszawa 2010
  • Opublikowałem ponad 150 prac na temat energetyki jądrowej i zagadnień z nią związanych
  • Uzyskałem 6 patentów, z czego jeden w 18 krajach
  • Prowadziłem wykłady na 32 kursach szkoleniowych, z czego 15 poza Polską

 

ZAKRES KOMPETENCJI

  • Technologia reaktorów energetycznych i badawczych
  • Analizy bezpieczeństwa reaktorów energetycznych i badawczych
  • Porównawcza analiza ryzyka różnych źródeł energii

Gościmy

Odwiedza nas 753 gości oraz 0 użytkowników.

Tematy pokrewne

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ