Artykuły

Lista lokalizacji Ministerstwa Gospodarki (2009 r.)

16 marca 2010 r. Ministerstwo Gospodarki opublikowało ranking 28 lokalizacji zgłoszonych przez różne podnioty (samorządy, firmy) jako propozycje budowy. Ranking powstał w ramach Ekspertyzy na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz dokonania oceny proponowanych do tej pory lokalizacji opracowanej przez Energoprojekt-Warszawa SA. Zgłoszone lokalizacje zostały ocenione wg 17 grup kryteriów, które są zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jednym z nich jest stosunek społeczności lokalnej do energetyki jądrowej. Każda ze zgłoszonych propozycji nadaje się na lokalizację elektrowni jądrowej, wybór jednej z nich jest kwestią kosztów. Są one różne dla poszczególnych lokalizacji i wynikają m.in. z ukształtowania terenów, praw do ich własności, warunków przyłączenia do sieci, itd.

W opracowanie Ekspertyzy na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz dokonanie oceny proponowanych do tej pory lokalizacji zaangażowane były również specjalistyczne instytuty i firmy:

Pod uwagę wzięto uwarunkowania środowiskowe, kryteria bezpieczeństwa oraz wymagania technologiczne. W ekspertyzie zastosowano metodę eksperckich ocen i punktową waloryzację spełnienia 17 grup kryteriów:

 1. integracja z systemem elektroenergetycznym – możliwości przyłączeniowe i przesyłowe według przewidywanego stanu KSE w 2020 r.,
 2. geologia i tektonika – warunki hydrologiczne terenów, własności mechaniczne gruntów, uwarunkowania geomorfologiczne i zagrożenie ruchami masowymi,
 3. sejsmologia – warunki sejsmologiczne, geotektoniczne i antropogeniczne,
 4. hydrologia – możliwości wystąpienia powodzi, wielkość średniorocznych opadów,
 5. dostępność wody chłodzącej (ujęcie i zrzut),
 6. demografia i użytkowanie ziemi – odległość od centrów miast,
 7. meteorologia i warunki atmosferyczne - kierunki wiatru, możliwości wystąpienia tornad i huraganów,
 8. studia flory i fauny – występowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt,
 9. bezpieczeństwo jądrowe i aspekty ochrony radiologicznej,
 10. ogólne skutki środowiskowe,
 11. ryzyko zdarzeń wywołanych działaniem człowieka – np. upadek samolotu, wybuch chemiczny, przerwanie tamy wodnej,
 12. miejscowa infrastruktura – stan dróg, linii kolejowych, lotnisk,
 13. miejsca kulturowe i historyczne – zasoby dziedzictwa kulturowego,
 14. drogi ewakuacyjne – możliwe kierunki ewakuacji,
 15. możliwość transportu powietrznego, lądowego i wodnego – odległość od stacji kolejowych, lotnisk, portów,
 16. aspekty prawne – plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, własność gruntów,
 17. konsultacje publiczna – wcześniejsze decyzje lokalizacyjne i stosunek miejscowych władz.

Ostatecznego wyboru lokalizacji dokona inwestor – Polska Grupa Energetyczna SA – po przeprowadzeniu szczegółowych badań.

Potencjalne lokalizacje elektrowni jadrowych w Polsce
Lokalizacje przyszłych elektrowni jądrowych w Polsce (kliknij na obrazek aby powiększyć lub kliknij tutaj aby wyświetlić go w dużej rozdzielczości). Mapę dla IEA POLATOM opracował kartograf mgr Michał Sztorc. Stan na dzień 22.03.2010 r.
L.p. Lokalizacja Liczba uzyskanych punktów
1. Żarnowiec 65,6
2. Warta-Klempicz 59,9
3. Kopań 55,8
4. Nowe Miasto 55,3
5. Bełchatów 53,1
6. Nieszawa 52,0
7. Tczew 51,8
8. Choczewo 51,0
9. Połaniec 49,7
10. Chotcza 49,6
11. Małkinia 49,1
12.
Krzywiec 49,0
13. Krzymów 48,8
14.
Kozienice 48,2
15. Wyszków 48,0
16.
Pniewo 47,9
17.
Pniewo-Krajnik 47,9
18. Lubiatowo-Kopalino 47,2
19. Dębogóra 46,2
20. Stepnica 1 45,3
21. Stepnica 2 45,3
22. Wiechowo 45,2
23. Karolewo 44,8
24. Lisowo 44,8
25. Gościeradów 43,6
26. Chełmno 42,2
27. Pątnów 39,6

Źródło: Ministerstwo Gospodarki


Gościmy

Odwiedza nas 1074 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ