RBMK

Rząd Litwy zatwierdził plan budowy nowej Ignaliny

Litewskie ministerstwo środowiska po przeanalizowaniu Oceny Oddziaływania na Środowisko nowej elektrowni w Ignalinie wydało zgodę na rozpoczęcie przygotowań do budowy.

(02.05.2009)

Image 

Nowa elektrownia ma nosić nazwę Visaginia (lit. Visaginas), która w przeciwieństwie do wywodzącej się z języka rosyjskiego Ignaliny ma pochodzenie litewskie. Nowa elektrownia ma składać się z 1-3 bloków energetycznych. Planowana maksymalna moc zainstalowana to 3400 MWe netto. Budową ma się zająć specjalnie do tego powołana spółka - Elektrownia Jądrowa Visaginia (UAB) - utworzona przez LEO LT (Lithuanian Electricity Organization), której właścicielami są państwowe Lietuvos Energija, RST i prywatna NDX Energija, do której należy operator litewskiego systemu przesyłowego, firma VST AB. Sama LEO LT ma sprzedać 49% swoich udziałów partnerom biznesowym z Łotwy i Estonii.

Ignalina

Stara elektrownia w Ignalinie (fot. Radio Nederland Wereldomroep, http://www.flickr.com/photos/rnw/3057939601/)

Ocena Oddziaływania na Środowisko (w skrócie OOŚ, ang. Environmental Impact Assesment - EIA) to proces analizowania wpływu przyszłej inwestycji przemysłowej na otoczenie, zwłaszcza środowisko naturalne ale również okolicznych mieszkańców. W przypadku elektrowni Visaginia analizowano następujące dziedziny: wpływ na zdrowie ludności, lokalną gospodarkę i warunki życia, bioróżnorodność, wody powierzchniowe, klimat i jakość powietrza, glebę, krajobraz a także na obiekty dziedzictwa kulturowego (np. zabytkowa zabudowa wsi i miasteczek). 

Badania rozpoczęto w październiku 2007 r. Uczestniczyły w nich miejscowe gminy, państwa sąsiednie (Polska, Łotwa, Białoruś), ok. 80 specjalistów z Litwy i Finlandii. Raport przygotowały wspólnie Litewski Instytut Energetyki i fińska firma konsultingowa w dziedzinie energetyki Poyry Energy Oy oraz 7 innych firm i instytutów badawczych. Raport końcowy zaprezentowano wszystkim sąsiednim państwom oraz oddalonej o 750 km Austrii, politycznie przeciwnej jakimkolwiek inwestycjom w energetykę jądrową na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Raport został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 

Więcej informacji na stronie firmy: http://vae.lt/en/ 

 

 

WNN, http://vae.lt/en/

Gościmy

Odwiedza nas 266 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ