RBMK

Janusz Włodarski nowym Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał, z dniem 10 stycznia, Janusza Włodarskiego na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Powołanie nowemu Prezesowi wręczył pan Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Janusz Włodarski zastąpi na stanowisku Prezesa prof. Michaela Waligórskiego, odwołanego przez Premiera w dn. 30 listopada.

Janusz Włodarski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne). Był pracownikiem Urzędu Dozoru Technicznego (w latach 1981-85) i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (w latach 1985-92). W latach 1987-92 pracował również w Głównym Inspektoracie Dozoru Jądrowego (GIDJ) Państwowej Agencji Atomistyki, a od 1992 do 1993 r. - w Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, jednostce budżetowej podległej PAA.

Od 1993 r. był zatrudniony w PAA, od 2002 r. - aż do nominacji na Prezesa - był Dyrektorem Generalnym Agencji.

W trakcie całej swojej kariery zawodowej Prezes Włodarski zajmował się zagadnieniami dozorowymi obiektów jądrowych. Uczestniczył w licencjonowaniu obiektów jądrowych (Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie, reaktory badawcze i instalacje doświadczalne w Instytucie Energii Atomowej w Świerku) oraz w pracach nad "Wspólną Konwencją bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi".

Szczegółowy życiorys Janusza Włodarskiego można znaleźć na stronie PAA.

 

źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Gościmy

Odwiedza nas 307 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ