BWR

Komisja Europejska: energetyka jądrowa jest Unii potrzebna

Komisja Europejska przyjęła nową 10-letnią strategię dla energetyki unijnej - Energy 2020, A strategy for competitive sustainable and secure energy. Dokument określa energetykę jądrową jako największe źródło niskoemisyjne.

Komisja określiła pięć priorytetów. Na ich podstawie oraz w oparciu o przedstawione działania Komisja przedstawi w ciągu najbliższych 18 miesięcy konkretne inicjatywy i wnioski legislacyjne. W komunikacie ustalono również program dyskusji szefów państw i rządów podczas pierwszego szczytu UE w sprawie energii w dniu 4 lutego 2011 r.

Zasada 20-20-20 (20% udziału OZE, zmniejszenie emisji CO2 o 20% i zwiększenie efektywności energetycznej o 20% - do 2020 r.) została utrzymana, jednak zwrócono też uwagę na konieczność uruchomienia nowych inwestycji w sektorze energetyki jądrowej i hydroenergetyki wielkoskalowej. Stwierdzono, że "Bezpieczeństwo dostaw energii na rynku wewnątrzunijmym jest zagrożone z powodu opóźnień w realizacji inwestycji z zakresu energetyki oraz zbyt powolnego postępu technicznego. Obecnie prawie 45% energii elektrycznej wytwarzanej w Europie pochodzi ze źródeł niskoemisyjnych, głównie elektrowni jądrowych i wodnych. Jednak źródła te osiągną koniec swoich projektowych okresów eksploatacyjnych przed rokiem 2020 i wymagają modernizacji lub zastąpienia nowymi jednostkami. Ponadto należy zbudować nowe jednostki w celu zwiększenia mocy zainstalowanej, znaleźć bezpieczne alternatywy dla paliw kopalnych i zintegrować unijne rynki energetyczne. Państwa członkowskie muszą również zlikwidować dotacje dla źródeł obciążających środowisko.

Komisja Europejska stwierdziła, że kwestia energetyki jądrowej musi być rozpatrywana otwarcie i obiektywnie, z naciskiem na bezpieczeństwo jądrowe i gospodarkę odpadami promieniotwórczymi. Elektrownie nowej generacji będą źródłem ciepła technologicznego dla przemysłu, natomiast fuzja termojądrowa - której etapem ma być projekt ITER - będzie źródłem energii w dalszej perspektywie.

Pełny dokument dostępny na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/doc/2010_07_02/2010_07_02_energy_strategy.pdf

 

Źródła: WNN, Komisja Europejska

 

Gościmy

Odwiedza nas 1055 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ