RBMK

Parlamet Europejski: budujcie elektrownie atomowe

Parlament Europejski uznał za konieczne otwarcie debaty społecznej na temat bezpiecznego
wykorzystania energii jądrowej i wezwał do jej promowania, jako nieodłącznej części
europejskiej polityki sąsiedztwa.

(26.03.2009) 

Podczas lutowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego (...) forsowana przez „zielonych” poprawka zawierająca propozycję stworzenia i wdrożenia planu stopniowego odejścia od energii jądrowej została odrzucona. To niezamierzony efekt kryzysu gazowego i zrozumienia, że ambitnie narzuconych wymogów pakietu klimatycznego nie da się w możliwych do zaakceptowania ramach ekonomicznych osiągnąć wykluczając energetykę jądrową.

(...) Jednocześnie wypowiedziano się za bezzwłocznym wprowadzeniem ujednoliconych ram regulacyjnych i gospodarczych ułatwiających decyzje o niezbędnych inwestycjach w energetykę jądrową i wzywano KE do sporządzenia konkretnego planu działań dla inwestycji jądrowych. Energia jądrowa jest wytwarzana w 15 z 27 państw członkowskich i zaspokaja około jednej trzeciej popytu na energię elektryczną w Unii Europejskiej. W czterech krajach UE w budowie znajduje się sześć nowych bloków energetycznych wyposażonych w reaktory jądrowe. Dlatego PE uznał za konieczne otwarcie debaty społecznej na temat bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej i wezwał do jej promowania, jako nieodłącznej części europejskiej polityki sąsiedztwa.

(...) Te ostatnie decyzje sprawiają, że wezwanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 80 proc. w horyzoncie roku 2050 i zwiększenia o 35 proc. efektywności energetycznej zaczynają nabierać realnego, wykonalnego w rzeczywistości sensu, a nie są tylko efektownym, choć jedynie intelektualnym fajerwerkiem.
 

 

Pełna treść artykułu pochodzącego z miesięcznika „Energia – Gigawat” – luty 2009, jest zamieszczona w publikacji na stronie CIRE.pl - http://www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/unijne_przyzwol.pdf

Gościmy

Odwiedza nas 328 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ