RBMK

Francja będzie szkolić naszych operatorów EJ

Współpraca Polski z Agence France Nucléaire International (AFNI) i stworzenie najlepszego systemu kształcenia kadr dla polskiej energetyki jądrowej były głównymi tematami rozmów wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej z Philippe Pallier, dyrektorem AFNI. Spotkanie odbyło się 12 czerwca br. w Warszawie.

(19.06.2009) 

Wiceminister Trojanowska przedstawiła główne założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. W dokumencie zostaną wskazane działania, które pozwolą stworzyć w Polsce infrastrukturę organizacyjno-instytucjonalną niezbędną do wprowadzenia energetyki jądrowej. Jak wyjaśniła podsekretarz stanu w MG, chodzi przede wszystkim o opracowanie nowych przepisów prawa, stworzenie urzędu dozoru jądrowego oraz rozwój systemu przygotowania kadr.

W dziedzinie kształcenia specjalistów Polska zamierza nawiązać współpracę z zagranicą, w tym m.in. z Francją. Dyrektor Pallier zaprezentował w związku z tym możliwości wsparcia, jakiego AFNI udziela krajom partnerskim, chcącym u siebie rozwijać program pokojowego wykorzystywania energii jądrowej. Zadeklarował, że Agencja przygotuje w ciągu 2 miesięcy, dostosowany do polskich założeń i uwarunkowań, program kształcenia kadr. Jego realizację będzie nadzorować polsko-francuska grupa robocza.

Wiceminister Trojanowska poinformowała także, że Polska zamierza stworzyć do końca bieżącego roku nowe regulacje prawne w dziedzinie energetyki jądrowej i wdrożyć je do końca 2010 r. Przy formułowaniu nowych przepisów Polska skorzysta z wiedzy i pomocy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA).

Podsekretarz stanu w MG przypomniała również o staraniach Polski o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej (NEA) i poprosiła stronę francuską o wsparcie tych działań.

Agence France Nucléaire International to rządowa agencja funkcjonująca w ramach Francuskiej Komisji Energii Jądrowej (CEA). Jej głównym celem jest udzielanie pomocy rządom państw wdrażającym program energetyki jądrowej w przygotowaniu najlepszych do tego celu warunków instytucjonalnych, kadrowych i technicznych, przy uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. AFNI może podpisywać umowy o współpracy i angażować do ich realizacji francuskie instytucje rządowe.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki 

Gościmy

Odwiedza nas 328 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ