RBMK

Powołano Społeczny Komitet Doradców przy Pełnomocniku ds. Polskiej EJ

30 września odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Zespołu Doradców przy Pełnomocniku rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, powołanego przez wicepremiera ministra Gospodarki.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa zadaniem Zespołu jest „przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w sektorze energetyki jądrowej, kierunków jej rozwoju, opracowywanie ekspertyz i wniosków oraz opiniowanie dokumentów przygotowanych przez Pełnomocnika”.

W skład Zespołu wchodzą:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – przewodniczący Zespołu, profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie energetyki, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej,
  • Artur Bartoszewicz - ekspert ds. funduszy europejskich Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne w latach 2004-2006, członek zespołów roboczych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, uczestnik procesu konsultacji nowego okresu programowania na lata 2007-2013, doradca w procesie pozyskiwania, zarządzania i rozliczania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – dyrektor naczelny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, przewodniczący rady Atomistyki przy prezesie państwowej Agencji Atomistyki,
  • prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski - Politechnika Warszawska, kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej,
  • dr inż. Jacek Kaniewski – były wieloletni pracownik Państwowej Agencji Atomistyki i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu,
  • prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska, posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie negocjacji społecznych,
  • prof. dr hab. Julian Liniecki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, kierownik Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski – prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
  • dr Tadeusz Wójcik – Wieloletni pracownik Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik – profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Gościmy

Odwiedza nas 568 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ