RBMK

Rząd wyasygnował pierwsze pieniądze na energetykę jądrową

13 października Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyznania Ministerstwu Gospodarki funduszy w wysokości prawie 3,7 mln na szeroko rozumiany rozwój polskiej energetyki jądrowej.

2z

Pierwsze pieniądze na energetykę jądrową zostały już wyasygnowane

 

 

3 676 tysięcy zł z rezerwy budżetowej przeznaczone ma zostać, jak podaje ministerstwo „na realizację zadań związanych z rozwojem polskiej energetyki jądrowej”. Pieniądze mają być wykorzystane do „utrzymania infrastruktury technicznej instytutów naukowo-badawczych związanych z energetyką jądrową” oraz „rozpoczęcie procesu szkolenia kadr dla energetyki jądrowej”.

Pierwszy z celów związany będzie z utworzeniem zaplecza naukowo-badawczego na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, inwestora i instytucji dozoru jądrowego, które spełniałoby wymogi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Jeszcze w 2009 roku ma zostać zapoczątkowany cykl szkoleń w instytucjach zagranicznych, z których będą mogły skorzystać osoby wytypowane przez szkoły wyższe. Właśnie te osoby mają stanowić późniejszy trzon kadry w tworzeniu na uczelniach nowych kierunków związanych z energetyką jądrową.

Dodatkowy 1 mln złotych ma stanowić dotację na „zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju”, co będzie zadaniem Państwowej Agencji Atomistyki.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

Gościmy

Odwiedza nas 541 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ