RBMK

Rośnie zapotrzebowanie na nowe kopalnie uranu

Energetyka jądrowa aby sprostać przewidywanemu popytowi na energię, będzie musiała usprawnić i rozszerzyć cały cykl produkcji paliwa, ostrzega World Nuclear Association (WNA).

uranrekultywacja
Kopalnie uranowe, nie muszą stanowić problemu dla środowiska naturalnego, o czym świadczą takie przykłady rekultywacji jak ten z Niemiec.

Najnowszy raport na temat globalnego zapotrzebowania i możliwości rynku paliwa jądrowego na lata 2009-2030, jest kolejnym z 15 napisanych od lat 70-tych XX wieku. Przeprowadzany przez grupę specjalistów tworzących WNA, bazuje na wiedzy dotyczącej całego rynku paliwowego, zbieranej w kwestionariuszach, które służą również modelowi komputerowemu do opracowania prognoz na przyszłe lata.

Spośród trzech prezentowanych scenariuszy tylko wg najniższego moc zainstalowana elektrowni atomowych na świecie nie przekroczy wartości z 2008 roku, czyli 371 GWe. Scenariusz bazowy przewiduje całkowity wzrost o 2,2% do 476 GWe do 2020 roku i do 600 GWe do 2030, podczas gdy najwyższy sugeruje wzrost do 558 GWe (do 2020 roku) i 818 GWe do 2030 r. Zarówno scenariusz bazowy, jak i najwyższy są liczbowo większe niż te z raportu z 2007 roku, co odzwierciedla wzrost Indii i Chin jako ważnych krajów pod względem potencjału rozwoju energetyki jądrowej.

Produkcja uranu z tzw. źródeł pierwotnych czyli kopalń, była poniżej zapotrzebowania na paliwo reaktorów świata zachodniego od lat 80. Niedobór ten uzupełniany był tzw. źródłami wtórnymi czyli m.in uranem i plutonem pochodzącym z likwidowanych arsenałów jądrowych. Mimo tego, że wtórne źródła nadal odgrywać będą znaczącą rolę w rynku paliwowym, WNA ostrzega, że konieczne jest powstanie nowych kopalń oraz polepszenie samego cyklu paliwowego, mimo tego, że wzbogacanie i ogólnie rozumiana produkcja paliwa z uranu mają sprostać zapotrzebowaniom do roku 2020.

Nowe kopalnie uranu wymagają wielu lat planowania i starania się o pozwolenia (w tym środowiskowe), tak więc jest to proces długoterminowy i należy się nad nim zastanowić zanim paliwa do reaktorów zacznie brakować. Tereny pokopalniane nie muszą stanowić problemu dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego ponieważ współczesne możliwości rekultywację są bardzo duże.

 

Źródło: WNN

Gościmy

Odwiedza nas 359 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ