RBMK

Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej wystartował

3 listopada w Ministerstwie Gospodarki odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, któremu przewodniczyła Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska.

Na spotkaniu poruszone zostało wiele ważnych tematów dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Myślą przewodnią i motorem wymuszającym efektywne i sprawne działanie na polskiej arenie energetycznej był fakt, że według szacunków Ministerstwa Gospodarki do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 57 % (do poziomu 202 TWh), co spowoduje wg Minister Trojanowskiej, że „Dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię po racjonalnych kosztach i z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, musimy myśleć o synergii wszystkich technologii wytwórczych, w tym technologii jądrowych”.

Na spotkaniu ustalono, że wprowadzanie energetyki jądrowej w naszym kraju przebiegać będzie w 7 etapach obejmujących: opracowanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, stworzenie infrastruktury prawnej i instytucjonalnej, przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, realizację inwestycji, bezpieczną eksploatację elektrowni, następnie jej likwidację oraz wdrożenie docelowych rozwiązań związanych z gospodarka wypalonym paliwem. Dodatkowo wszyscy uczestnicy stwierdzili, że szeroko zakrojona akcja edukacyjno- informacyjna dotyczącą pokojowego wykorzystania energii atomowej jest niezbędna.

W skład zespołu, oprócz Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej wchodzą m. in. Główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiciele PAA czy Urzędu Regulacji Energetyki oraz wielu ministrów. Do jego zadań natomiast należeć będzie przede wszystkim: „formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie elektroenergetycznym, przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdrażania energetyki jądrowej, proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej”.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Gościmy

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ