RBMK

Apel Światowego Towarzystwa Nuklearnego do MAEA w sprawie limitów dawek promieniowania jonizującego

Dyrektor Generalny Światowego Towarzystwa Nuklearnego (World Nuclear Association), John Ritch, wysłał do obecnego Dyrektora Generalnego MAEA – Yukiya Amano – oraz byłego DG MAEA – Mohameda ElBaradei, list z apelem o rozważenie sprawy dopuszczalnych limitów dawek promieniowania jonizującego.

Kombinezony ochronne
W energetyce jądrowej bezpieczeństwo ludzi i ochrona przed promieniowaniem mają najwyższy priorytet. Pracownicy są w razie konieczności wyposażani w specjalne kombinezony ochronne, na przykład takie jak te widoczne na powyższym zdjęciu (fot. Flip Chalfant, zdjęcie przedstawia szkolenie personelu w elektrowni Fermi-2 pod Detroit, Michigan, USA)

MAEA pracuje nad aktualizacją dokumentu Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources (Fundamentalne Zasady Bezpieczeństwa Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym i Bezpieczeństwa Źródeł Promieniotwórczych). Dokument ten zawiera normy ochrony radiologicznej, które są podstawą do ustalania krajowych przepisów prawnych w zakresie OR.

Przed kilku laty MAEA rozważała możliwość obniżenia dopuszczalnej dawki rocznej dla osób nie pracujących ze źródłami promieniowania jonizującego z obowiązującego obecnie poziomu 1 mSv do 0,3 mSv. W ocenie specjalistów ochrony radiologicznej WNA propozycje takie mają charakter działań politycznych obliczonych na efekt prasowy, a nie mają naukowego uzasadnienia. Dzięki aktywnej postawie WNA idea obniżania dawek dopuszczalnych została skrytykowana i Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (International Commission on Radiological Protection, ICRP) nie obniżyła dawki dopuszczalnej w swoich zaleceniach – dawka ta nadal wynosi 1 mSv rocznie.

W ocenie WNA pomysł obniżenia poziomu dawki dopuszczalnej jest nieuzasadniony m.in. z tego powodu, że Standardy Bezpieczeństwa MAEA mają zastosowanie głównie do działalności przemysłu jądrowego i prac naukowych a pozostałe dziedziny działalności gospodarczej związanej z promieniowaniem jonizującym (niezależnie czy ze źródeł naturalnych czy sztucznych) nie są w ogóle objęte jakimikolwiek ograniczeniami poziomów dopuszczalnych dawek, a zatem nie są obciążane finansowo z tytułu zapewnienia odpowiedniego poziomu Ochrony Radiologicznej.

Ma to ogromne znaczenie, ponieważ przemysł jądrowy wydaje rocznie bardzo duże sumy na zapewnienie ochrony ludności i pracowników przed promieniowaniem, kierując się obowiązującymi przepisami, ustalanymi na podstawie norm MAEA. Obniżenie progów dawek (czyli podwyższenie wymagań Ochrony Radiologicznej) spowodowałoby poważne ujemne skutki finansowe, zmniejszając fundusze na prace nad udoskonalaniem bezpieczeństwa nowych urządzeń dla energetyki jądrowej – a to ostatecznie spowodowałoby pogorszenie bezpieczeństwa w energetyce jądrowej.

Zdaniem WNA propozycja zaniżenia limitów dawek nie uwzględnia wyników badań, wskazujących na pozytywny wpływ małych dawek promieniowania na organizmy żywe. Wg WNA należy przeciwstawić się niekończącym się dążeniom do redukcji dawek dopuszczalnych a każda decyzja zmieniająca obecnie obowiązujące normy powinna być dokładnie przeanalizowana.

Do listu WNA dołączyło tabelę z wykazem poziomów dawek promieniowania jonizującego z różnych źródeł, które nie są uregulowane przez żadne przepisy i normy.

Dawki promieniowania otrzymywane przez ludność Uregulowanie przepisami
Przemysł jądrowy
0,001 - 000 001 mSv / rok dawka dla przeciętnego człowieka mieszkającego przez rok blisko obiektu jądrowego, bardzo pesymistyczne założenia (niekorzystne dla energetyki jądrowej) Wielkość dawki ściśle określona przepisami
Transport lotniczy
0,1 mSv (100x więcej niż emisje z Elektrowni Jądrowej) Przelot samolotem z Europy do Azji i z powrotem Wielkość dawki nie określona przepisami
ponad 1 mSv / rok (1000x więcej niż emisje z EJ) Częste podróże samolotem (średnio raz w miesiącu) Wielkość dawki nie określona przepisami
Medycyna
0,4 mSv / rok (400x więcej niż emisje z EJ) średnio 1 prześwietlenie rentgenowskie Wielkość dawki nie określona przepisami
0,04 mSV / rok (40x więcej niż emisje z EJ) 1 prześwietlenie klatki piersiowej Wielkość dawki nie określona przepisami
3 mSv / rok (3000x więcej niż emisje z EJ) Wartość wzrostu mocy dawki w USA w ciągu ostatnich 20 lat z powodu rozpowszechnienia tomografii komputerowej i innych technik radiacyjnych Wielkość dawki nie określona przepisami
10 mSv / rok (10 000x więcej niż emisje z EJ) 1 badanie tomografem komputerowym Wielkość dawki nie określona przepisami
Działalność gospodarcza związana z promieniowaniem jonizującym ze źródeł naturalnych
0,001 - 1 mSv / rok (1 - 1000x więcej niż emisje z EJ) Przykłady działalności gospodarczej:
1) Paliwa kopalne (elektrownie opalane węglem, platformy wiertnicze)
2) Zakłady produkujące nawozy fosforowe
3) Zakłady produkujące barwnik tytanowy
4) Kopalnie piasku
5) Oczyszczalnie ścieków
Wielkość dawki nie określona przepisami

Dane za 2007 r. zebrane na mocy konwencji OSPAR wskazują, że emisja promieniowania alfa (stanowiąca największe zagrożenie dla organizmów żywych) z platform wiertniczych ulokowanych na morzach jest 40 razy większa niż z łączna emisja całego przemysłu jądrowego

 

Pełna treść listu znajduje się tutaj

 

 

źródła: atom.edu.pl , SEREN

Gościmy

Odwiedza nas 541 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ