RBMK

Minister Trojanowska o energetyce jądrowej na forum "Zmieniamy Polski Przemysł"

25 stycznia b.r. w Warszawie w ramach forum „Zmieniamy Polski Przemysł” odbyła się sesja „Energetyka atomowa w Polsce”, w której oprócz Wiceminister Hanny Trojanowskiej udział wzięli m.in. dyrektor działu energetyki, przemysłu i zasobów naturalnych Accenture Jacek Cichosz czy prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak.

Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej przedstawiła najważniejsze punkty harmonogramu działań Programu Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz podkreśliła, że „dotyczy [on] nie tylko sektora energetycznego. Jest to program ogólnogospodarczy, obliczony na kilkadziesiąt lat, w którym powinien być zaangażowany polski przemysł oraz środowisko naukowo-badawcze”.

W trakcie posiedzenia poinformowano również o postępie prac nad wprowadzaniem najważniejszych założeń tego programu oraz zasygnalizowano wyzwania jakie przewidziano na „bieżący, kluczowy rok dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”. Są to np. inwentaryzacja krajowych zasobów uranu oraz opracowanie programu gospodarki odpadami i wypalonym paliwem. W tej sprawie został powołany specjalny zespół, który w swoich analizach ma wykorzystać m.in. półwieczne doświadczenie związane z eksploatacją składowiska odpadów radioaktywnych w Różanie, które ma zostać zamknięte w 2020 roku.

Minister Trojanowska zapewniała również o tym, że „Budowa elektrowni jądrowej w Polsce będzie przedsięwzięciem opłacalnym ekonomicznie. Konkurencyjność elektrowni jądrowej w przyszłości będzie jeszcze większa”. O wyższości energii z atomu świadczy m.in. jej praktycznie zerowa emisja dwutlenku węgla, dzięki której Polsce ma spełnić wymogi pakietu energetyczno-klimatycznego.

Po raz kolejny podkreślano jak ważna jest kampania edukacyjna i informacyjna oraz szkolenie kadr na potrzeby energetyki jądrowej. Wg Pani Wiceminister „Ważnym zadaniem jest też stworzenie zaplecza naukowo-badawczego. Rozpoczęliśmy prace nad powołaniem narodowego centrum badań jądrowych, które będzie opierało się na jednostkach naukowo-badawczych i wyższych uczelniach”.

Zapowiadana kampania edukacyjno-informacyjna może się okazać przydatna. Z danych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez CBOS we wrześniu 2009 wynika, że 36% ankietowanych zgadza się na budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie, podczas gdy aż 56% jest przeciw siłowni w miejscu zamieszkania. Według Pani Wiceminister „Wzrasta poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce, przede wszystkim wśród osób lepiej wykształconych. Brak wiedzy na temat energetyki jądrowej skutkuje lękiem wyrażanym sprzeciwem wobec budowy elektrowni lub składowiska odpadów radioaktywnych”. I rzeczywiście 50% uczestników ankiety opowiada się za budową siłowni jądrowej, 40% jest temu przeciwnych, a 10% nie ma zdania. Stanowi to wzrost w stosunku do danych z roku 2006, w ramach których zaledwie 25 proc. ankietowanych było za budową elektrowni jądrowej, 58 proc. Się takiej budowie sprzeciwiało, a 17 proc. nie miało zdania.

 

Źródła:  WNP, MG

Gościmy

Odwiedza nas 518 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ