RBMK

Polsko-Japońskie memorandum na temat współpracy jądrowej

30 marca minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz Masayuki Naoshima, minister gospodarki, handlu i przemysłu Japonii podpisali memorandum na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Dzięki współpracy będziemy mogli korzystać z doświadczeń strony japońskiej w zakresie uruchomienia, eksploatacji siłowni atomowych oraz gospodarki odpadami promieniotwórczymi, szkoleniem kadr i aspektami społecznymi.

Korzystanie z elektrowni jądrowych według obu stron, za Ministerstwem Gospodarki „stanowi ważny czynnik wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego obu krajów. Jest również istotnym elementem działań na rzecz redukcji wpływu gazów cieplarnianych na klimat.”

Japonia posiada 54 reaktory energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej prawie 46 GWe, co stanowi ok. 25% krajowej produkcji energii elektrycznej. Japoński przemysł jądrowy ma duży udział na światowym rynku dostawców urządzeń dla energetyki jądrowej, a zwłaszcza kluczowych komponentów takich jak zbiorniki ciśnieniowe reaktorów, wytwornice pary, stabilizatory ciśnienia, turbiny parowe. Japonia posiada większość zakładów cyklu paliwowego - z wyłączeniem kopalń uranu. Państwo to silnie inwestuje w energetykę jądrową od lat 70-tych, postrzegając ją jako sposób na uniezależnienie od zagranicznych dostaw surowców energetycznych.

Źródło: MG, atom.edu.pl

Gościmy

Odwiedza nas 347 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ