RBMK

Powstało Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej w Województwie Pomorskim

Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza (RIGP) w środę 12.01.2010, w siedzibie RIGP w Gdańsku zawiązało się „Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej w województwie pomorskim”. Na zebraniu założycielskim obecnych było blisko 50 osób. Licznie stawili się pomorscy biznesmeni, przedstawiciele świata nauki, organizacji otoczenia biznesu, eksperci z dziedziny energetyki jądrowej oraz samorządowcy.

Celem statutowym stowarzyszenia jest szerokie wsparcie działań mających na celu budowę elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Organizacja chce pobudzać świadomość społeczną regionu w zakresie walorów budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej. Stowarzyszenie planuje pomoc w organizacji wsparcia i szkolenia dla przyszłej kadry, jak również planuje promować regionalne przedsiębiorstwa jako ewentualnych podwykonawców i kontrahentów dla tej inwestycji. Jednym z celów statutowych organizacji jest zapobieganie i łagodzenie ewentualnych sporów dotyczących energetyki jądrowej w województwie.

Prezesem stowarzyszenia został Waldemar Dunajewski, pełnomocnik RIGP ds. energetyki jądrowej, prezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP.

- Stowarzyszenie ma na celu zbudowanie pozytywnej atmosfery społecznej wokół budowy elektrowni jądrowej w województwie, jak również przygotowanie do tego przedsięwzięcia otoczenia biznesowego Pomorza. – wyjaśnia, nowo wybrany prezes stowarzyszenia.

 

źródło: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Gościmy

Odwiedza nas 671 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ