RBMK

Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do Prawa atomowego

25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe. Nowe regulacje określą odpowiedzialność cywilną za szkodę jądrową oraz umożliwią utworzenie Agencji Energetyki Jądrowej.

Odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową

Nowelizacja poszerzy granice odpowiedzialności za szkodę jądrową osoby eksploatującej obiekt jądrowy do kwoty stanowiącej równowartość 300 mln SDR (Special Drawing Rights). Wprowadzą także obowiązek ubezpieczania transportu materiału jądrowego z urządzeń jądrowych, w tym elektrowni. Udział państwa w indemnizacji szkody jądrowej będą określały przepisy Konwencji wiedeńskiej i Protokołu zmieniającego.

Promocja energetyki jądrowej

Przepisy nowej ustawy powołają do życia - zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami - Agencję Energetyki Jądrowej. Instytucja ta będzie merytorycznym zapleczem eksperckim Ministra Gospodarki. Jej zadaniem będzie zarządzanie procesem wdrażania, rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce.

Informacja i edukacja społeczna

Projektowane rozwiązania pozwolą stworzyć system informacji i edukacji społecznej w zakresie energetyki jądrowej. Na operatorów obiektów jądrowych zostanie nałożony obowiązek tworzenia Lokalnych Centrów Informacji. Będzie istniała także możliwość powoływania Lokalnych Komitetów Informacyjnych i Gminnych Centrów Informacji.

Projekt założeń, po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, trafi do Rządowego Centrum Legislacji, które na jego podstawie sporządzi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Gościmy

Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ