RBMK

Holandia rozpocznie budowę nowych reaktorów za 4 lata

Rząd Holandii określił ogólne warunki techniczne, jakie będzie musiał spełniać każdy projekt budowy nowego bloku jądrowego w tym kraju. Rządząca koalicja chce aby budowa pierwszego nowego bloku rozpoczęła się jeszcze przed 2015 rokiem.

Elektrownia Jadrowa Borssele
Elektrownia Jądrowa Borssele w Holandii (fot. Radio Nederland Wereldomroep, licencja CC)

Obecnie w Holandii pracuje tylko jeden reaktor - w elektrowni Borssele (PWR, 485 MWe, projekt firmy Siemens), należący wspólnie do firm Delta i ERH. W latach 80-tych Holandia planowała budowę kolejnych elektrowni atomowych jednak po awarii w Czarnobylu w 1986 r. rząd zdecydował, że żadna nowa elektrownia nie powstanie. Jeszcze w 1994 r. rząd chciał wyłączyć elektrownię Borssele do 2003 r. ale ostatecznie zrezygnował z tych planów a w 2006 r. elektrownia dostała zezwolenie na eksploatację do końca 2033 r. (łącznie 60 lat). W tej chwili elektrownia jądrowa Borssele zaspokaja 4% zapotrzebowania na energię elektryczną w tym kraju.

W latach 1965-77 w miejscowości Doodeward pracował prototypowy reaktor BWR o mocy 55 MWe produkcji firmy Siemens. Był to reaktor o naturalnej cyrkulacji czynnika roboczego (nie posiadał żadnych pomp). Oferowany obecnie Polsce reaktor ESBWR firmy GE-Hitachi wzorowany jest m.in. na reaktorze w Doodeward.

W uzasadnieniu do nowelizacji Prawa Atomowego rząd stwierdził, że energetyka jądrowa powinna być istotną częścią krajowej struktury źródeł energii, ponieważ pomaga walczyć ze zmianami klimatu i zapewnia energię elektryczną niezawodnie i po rozsądnych kosztach.

Wymagania jakie zawarto w nowelizacji Prawa Atomowego:

  • państwo nie będzie inwestorem
  • można budować tylko elektrownie III/III+ generacji
  • elektrownia musi spełniać najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa (w tym prawdopodobieństwo stopienia rdzenia mniejsze niż 1 raz na 1 000 000 lat pracy reaktora)
  • odporność na uderzenie samolotu
  • konsekwencje awarii poza obiektem tylko w przypadku najcięższych awarii, ale nawet wtedy muszą być ograniczone terytorialnie a okresy ewekuacji/przesiedlenia ludności muszą być jak najkrótsze
  • operatorzy elektrowni będą ponosić wszystkie koszty gospodarki odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacji i rozbiórki elektrowni po zakończeniu jej eksploatacji - na co muszą przedstawić odpowiednie gwarancje finansowe rządowi
  • sposób postępowania z wypalonym paliwem (przerób lub bezpośrednie składowanie w składowisku geologicznym) pozostawia się do wyboru operatorowi
  • niezależnie od przyjętego przez operatora sposobu gospodarki wypalonym paliwem, będzie on musiał regularnie wpłacać składki na fundusz badań nad składowaniem odpadów wysokoaktywnych, prowadzony przez państwową agencję COVRA, zajmującą się gospodarką odpadami promieniotwórczymi.

Odpady wysokoaktywne są w tej chwili składowane w tymczasowym składowisku HABOG (administrowanym przez COVRA). Składowisko zostanie rozbudowane na koszt operatorów elektrowni jądrowych. Rząd chce mieć do 2014 r. gotowy krajowy plan budowy głębokiego składowiska geologicznego w formacjach solnych lub ilastych.

Likwidacja elektrowni musi się rozpoczynać niezwłocznie po zakończeniu eksploatacji i musi zostać przeprowadzona tak szybko jak to rozsądnie możliwe, aż do stanu zielonego pola i bez ograniczeń w użytkowaniu terenu. Fundusze na te działania muszą być zabezpieczone jeszcze przed pierwszym załadunkiem rdzenia paliwem (tzn. przed rozpoczęciem eksploatacji elektrowni).

W połowie 2009 r. firma Delta poinformowała rząd o planach budowy nowego bloku w Borssele. Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę i eksploatację chce złożyć na początku 2012 r., budowa ma się rozpocząć w 2013 r. a uruchomienie elektrowni nastąpi w 2018 r. Podobne plany ma firma ERH.

Delta planuje budowę 2500 MWe nowej mocy "jądrowej" - tj. 1 lub 2 bloki, w zależności od typu. Warunki chłodzenia w Borssele pozwalaja na budowę 5000 MWe mocy. Nowy blok (lub bloki) będzie chłodzony wodą morską.

Na stronie firmy Delta opublikowano wstępną informację o planach nowego bloku i procedurze Oceny Oddziaływania na Środowisko.

 

źródła: WNN, Delta,

Gościmy

Odwiedza nas 624 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ