RBMK

Stacja pomiarowa w Świerku zarejestrowała śladowe ilości radioaktywnych izotopów jodu i cezu

Analizując w dniu 29 marca 2011 r. tygodniowy pomiar zanieczyszczenia powietrza w Ośrodku Jądrowym Świerk, zarejestrowano pojawienie się śladowych ilości radioaktywnych izotopów jodu i cezu.

Ponieważ identyczne wyniki pomiarów otrzymano ze stacji pomiarowej znajdujacej się w znacznej odległości od Ośrodka wykluczono uwolnienie tych substancji z obiektów w Świerku. Fakt ten oznacza, że zanieczyszczone powietrze może objąć większy obszar kraju. Ponieważ izotopy te są wytwarzane w procesie rozszczepienia uranu wydaje się, że ich źródłem może być awaria japońskiej elektrowni jądrowej.

Głównym źródłem narażenia człowieka może być przedostanie się tych izotopów do organizmu podczas wdychania powietrza. Oceniona na podstawie obowiązujących procedur Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) tygodniowa dawka promieniowania wynosi około jednej dziesięcio tysięcznej mikro Siverta (1*10-4μSv/tydzień), co stanowi jedną dwustu tysięczną -1/200 000 (5*10-6) część granicznej dawki promieniowania dla ogółu ludności – 20 mikro Sivertów tygodniowo (20 μSv/tydzień). Dla porównania, każdy mieszkaniec Polski tygodniowo otrzymuje dawkę od 60 do 80 mikro Sivertów od naturalnego promieniowania gleby, obecności radioaktywnego radonu w powietrzu oraz promieniowania kosmicznego.

Gościmy

Odwiedza nas 586 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ