RBMK

Wyniki nowych badań brytyjskich - elektrownie jądrowe nie powodują białaczki u dzieci

dzieci_radio_male

Brytyjski COMARE opublikował wyniki najnowszych badań nad wpływem elektrowni jądrowych na zachorowalność dzieci na raka w Wielkiej Brytanii.

Naukowcy i lekarze  COMARE (Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment) przebadali populację dzieci do lat 5, mieszkających w sąsiedztwie 13 elektrowni jądrowych w Wielkiej Brytanii w latach 1969-2004 i porównali wyniki z grupami kontrolnymi. Raport uzwględnia czynniki narażenia pominięte w tendencyjnym badaniu niemieckim z 2007 r. (Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken, KiKK), zrobionym na zlecenie niemieckich Zielonych i pod ich kierownictwem.

Autorzy nowego badania COMARE (wcześniejsze obejmowało lata 1969-1993 i zakończyło się takim samym wynikiem) stwierdzają, że ryzyko zachorowania na raka z powodu mieszkania w ogledłości do 10 km od elektrowni jądrowej jest znikome, o ile nie zerowe. Autorzy odnieśli się krytycznie do badania niemieckiego z 2007 r., które wykazało zależność między mieszkaniem blisko EJ a zachorowalnością dzieci do lat 5. na nowotwory.

W badaniu uwzględniono również emisje trytu i węgla C-14 z elektrowni.

Pełny raport dostępny jest na stronie COMARE: http://www.comare.org.uk/press_releases/14thReportPressRelease.htm (plik PDF, 142 strony)

Komitet COMARE jest niezależnym organem doradczym rządu brytyjskiego, utworzonym w 1985 r. w celu oceny skutków zdrowotnych promieniowania jonizującego zarówno ze źródeł naturalnych jak i sztucznych oraz w celu doradzania rządowi. Członkami są przedstawiciele środowisk medycznych i naukowych, pracownicy uczelni wyższych, instytutów badawczych i medycznych. Członkami są osoby, co do których nie ma podejrzeń o stronniczość i które nie są w żaden sposób powiązane z przemysłem i firmami energetycznymi.

 

Zdjęcie: (fot. sxc.hu)

 

źródła: WNN, COMARE

Gościmy

Odwiedza nas 539 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ