RBMK

Wyniki Stress Testów elektrowni jądrowych

loviisa_m

147 reaktorów jądrowych, 10 miesięcy analiz, 3 etapy badań, 17 raportów, 15 państw Unii Europejskiej. W najbliższych dniach Rada Unii Europejskiej przyjmie raport zbiorczy  stress testów elektrowni atomowych opracowany przez ekspertów Komisji Europejskiej.

Stress testy elektrowni jądrowych (próby wytrzymałości w warunkach skrajnych zagrożeń)  trwały od czerwca 2011 roku do kwietnia 2012 roku. Badaniami objęto 147 czynnych reaktorów w 15 krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i na Ukrainie. Podobne analizy przeprowadzono również w USA, Chinach i Korei Pd. Ich celem było sprawdzenie czy zastosowane marginesy bezpieczeństwa są wystarczające przy ekstremalnych, nieoczekiwanych katastrofach naturalnych oraz weryfikacja gotowości ludzi i środków do opanowania możliwych skutków takich zagrożeń. W najbliższych dniach Rada Unii Europejskiej przyjmie raport zbiorczy opracowany przez ekspertów Komisji Europejskiej, potwierdzający, że elektrownie jądrowe są bezpieczne.

Stress testy przeprowadzane były w trzech etapach. W pierwszym analizy przeprowadzały firmy energetyczne eksploatujące reaktory. W drugim zebrane dane weryfikowały krajowe urzędy dozoru jądrowego. W ostatniej fazie badania przeprowadzały 20-to osobowe zespoły ekspertów Komisji Europejskiej. Badali oni wytrzymałość elektrowni w warunkach skrajnych zagrożeń takich jak:

  • trzęsienia ziemi większe niż możliwe na danym terenie,
  • powodzie (w tym tsunami),
  • utratę zasilania elektrycznego
  • utratę układu odbioru ciepła z elektrowni
  • zbadanie odporności elektrowni na ciężką awarię ze stopieniem rdzenia włącznie

W wyniku stress testów w przypadku wykrycia potrzeby ulepszeń dozór jądrowy podejmował decyzję czy potrzebne jest zamknięcie elektrowni, czy też wystarcza przeprowadzenie modyfikacji i w jakim terminie to ma nastąpić. Okazało się, że wszystkie reaktory przeszły pomyślnie próby maksymalnych obciążeń. Poprawy wymagały natomiast elementy zewnętrzne, takie jak wprowadzenie dodatkowych, przewoźnych generatorów prądu czy doszkolenie pracowników z procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych.

„Choć bezpieczeństwo elektrowni jądrowych analizowane i sprawdzane jest przed ich budową, podczas rozruchu jak i systematycznie co 10 lat w ciągu całego okresu ich pracy to po zdarzeniach jakie miały miejsce w Japonii w marcu zeszłego roku zdecydowano o przeprowadzeniu stress testów. Analizy wykonane przez ekspertów Komisji Europejskiej miały za zadanie wykluczyć ponowne wystąpienie awarii ze stopieniem rdzenia reaktora” – tłumaczy prof. dr inż. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ – „takie badania maksymalnych obciążeń były wykonane po raz pierwszy. Uwzględniały one nie tylko oczekiwane zjawiska naturalne ale również obejmowały swoim zakresem katastrofy i kombinacje zdarzeń wykraczających daleko poza zakres rozpatrywany w projekcie i podczas okresowych analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ich wyniki świadczą o bezpieczeństwie elektrowni jądrowych”.

Ponieważ rekomendacje ulepszeń dotyczyły raczej wyposażenia dodatkowego i procedur postępowania niż samych konstrukcji reaktorów, nie należy spodziewać się wzrostu cen reaktorów oferowanych na rynku. Jest to skutek właściwego odrobienia przez przemysł jądrowy lekcji z Czarnobyla i uwzględnienia wyciągniętych z niej wniosków w konstrukcjach III generacji. To dobra wiadomość dla polskiego programu jądrowego.

Teksty raportów, ocen dozoru i ocen międzynarodowych są dostępne na stronie internetowej ENSREG: http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests

 

(zdjęcie: EJ Loviisa, fot. Fortum)

***

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

 

Więcej informacji:

Marek Sieczkowski
Rzecznik Narodowego Centrum Badań Jądrowych
tel. +48 512 583 695
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gościmy

Odwiedza nas 540 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ