RBMK

Bezpieczeństwo technologii zależy od ludzi

ludzie

Od 16 do 27 lipca br, na terenie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące metod zapewnienia bezpieczeństwa instalacji jądrowych. Wysoko specjalistyczne szkolenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, miało na celu podniesienie kompetencji polskich i zagranicznych ekspertów oraz wymianę wzajemnych doświadczeń.

Blisko 40 ekspertów zajmujących się zagadnieniami energetyki jądrowej, z Europy Środkowo-Wschodniej, przez dwa tygodnie uczestniczyło w wysoko specjalistycznych szkoleniach Międzynarodowej Agencji  Energii Atomowej (MAEA) zorganizowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Warsztaty prowadzone przez światowych ekspertów takich jak Michael Modro, czy Chris Allison miały na celu podniesienie kompetencji kadr odpowiadających za bezpieczeństwo obiektów jądrowych.

„Podczas szkolenia zapoznawaliśmy się z najnowocześniejszymi metodami zapobiegania ciężkich awarii w elektrowniach jądrowych” – mówi mgr inż. Janusz Malesa z NCBJ, jeden z dziewięciu polskich uczestników – „Uczyliśmy się nie tylko oceniać ryzyko wystąpienia takich zdarzeń ale przede wszystkim poznawaliśmy metody i możliwości ich zapobiegania. To nie tylko międzynarodowe normy i zarządzenia. To również doświadczenia i wnioski wynikające z takich awarii jak TMI2, Czarnobyl i Fukushima oraz z przeprowadzonych stress testów elektrowni jądrowych w Europie. Metodyka obliczeń, analizy bezpieczeństwa obiektów a także opracowanie metod zarządzania w chwili kryzysu to kluczowe aspekty, którymi dzielili się z nami eksperci MAEA”.

Wysoko specjalistyczne szkolenie zorganizowane w Warszawie zostało uznane za bardzo użyteczne zarówno przez polskich, jak i zagranicznych uczestników.

„Doceniając rolę i zaangażowanie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w program rozwoju energetyki jądrowej w  Polsce, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zdecydowała aby takie szkolenie przeprowadzić w Warszawie” – podkreśla mgr inż. Tomasz Jackowski, ekspert ds. energetyki jądrowej NCBJ, organizator wydarzenia – „To właśnie w Polsce realizowany jest obecnie program energetyki jądrowej mający na celu wybudowanie pierwszego tego typu obiektu w kraju. Nasi partnerzy, stawiając kolejne reaktory, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykształcić zespół kompetentnych analityków – ekspertów w zakresie oceny bezpieczeństwa elektrowni. Jest to istotna część przyszłej infrastruktury bezpieczeństwa dla energetyki jądrowej w Polsce. Pozwoli to na zbudowanie obiektu spełniającego najwyższe światowe wymagania”.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma wspierać realizowany w Polsce program energetyki jądrowej. Dlatego w tym największym instytucie badawczym w Polsce, które eksploatuje jedyny w kraju reaktor badawczy „Maria”, od wielu lat realizowane są projekty mające na celu wykształcenie przyszłej kadry menedżerskiej i technicznej oraz prowadzone są badania naukowe podnoszące bezpieczeństwo i efektywność obiektów jądrowych.

„Producenci reaktorów dysponują dziś technologiami, które są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo. Jednak to od polskich ekspertów zależeć będzie jakie konkretne rozwiązania zostaną wybrane i jak będą stosowane w praktyce. Dlatego już od początku 2009 r. prowadzimy intensywne szkolenia.” - mówi prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ – „Szkolenia te weszły w fazę kiedy niezbędne jest posiadanie kodów komputerowych do symulacji reaktorów. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Gospodarki w uzyskaniu dostępu do tych kodów i do bazy danych Agencji Energii Jądrowej OECD. Dzięki temu za ok. 2 lata będziemy posiadać zespół zdolny do przeprowadzenia nawet bardzo złożonych analiz”.

 

(fot. IAEA)

 

***

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

 

Więcej informacji:

Marek Sieczkowski
Rzecznik Narodowego Centrum Badań Jądrowych
tel. +48 512 583 695
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gościmy

Odwiedza nas 538 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ